Põlva valla Noorsootöö Keskuse teemakuu „Töö ja karjäär“   

Põlva valla Noorsootöö Keskuse maikuu teema oli “Töö ja karjäär”. Terve kuu vältel oli kõigil soovijatel võimalik meie Facebooki leheküljel jälgida erinevaid ameteid tutvustavaid videoid. Nii said noored teada, mida kujutab endast näiteks politseiuurija töö, milline näeb välja trummari tööpäev või kuidas saada viipekeele tõlgiks.  

9.-10. mail käisid Põlva valla Noorsootöö Keskuse, SA Veriora Noorteka, Saverna Avatud Noortekeskuse ja Krootuse noortetoa noorsootöötajad koos Europe Direct Lõuna-Eesti Põlva esindajatega inspiratsioonireisil Tallinnas. Väljasõidu käigus edendati omavahelist koostööd, võeti osa Euroopa päeva üritustest ning külastastati Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonda ja Kesklinna Noortekeskust. Huvitav oli teada saada, millistes tingimustes ning kuidas teevad tööd Tallinna kolleegid.  

12. mail proovis Ahja Noortekeskuse kokandusklubi noorsootöötaja Piret Palmi juhendamisel kätt pop-up kohviku pidamises. Kohvikut peeti Ahja Friedebert Tuglase nimelise kooli kevadkontserdil. Ettevalmistused algasid ülesannete jagamisega. Mitmel päeval tegeleti maalimisega, et dekoreerida kohvikut. Menüü kujunes oskuste ja isiklike maitsete järgi. Mõned tooted valmistati kodus vanemate abiga ning küpsisetordi, makaronisalati, võileivad ja kaneelikeerud tehti ühiselt valmis noortekeskuses. Pop-up kohvikus klientide teenindamisel olid noored väga sõbralikud ja töökad. Nende valmistatud toidud pälvisid rohkelt kiidusõnu ning olid ees ootavale kevadkontserdile toredaks sissejuhatuseks.  

26.05.2023 toimus ÖÖPÄEV PÕLVAS 2023 raames Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse vana puutöökoja ruumides NOORTE DISKO. Ürituse üheks eestvedajaks oli gümnasist Terje Laane, kes viis üritust läbi gümnaasiumi kogukonnapraktika raames. Teda juhendas Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja Kristel Kolberg. Terje osales ürituse idee ja kava koostamises, vajalike vahendite ostmise planeerimises, koostööpartnerite kaasamises, plakati kujundamises ning ruumi ettevalmistamises ja kaunistamises. NOORTE DISKO raames leidis lisaks aset ka vahva pop-up kohvik, mille tarbeks valmisid maitsvad söögid Põlva Noortekeskuse noored noorsootöötajate Riina Juhansoni ning Rosa Sikkali juhendamisel.  

Ühtlasi toimusid teemakuu raames Põlva Noortekeskuses vabatahtlike noorte töised ja tegusad kohtumised mobiilse noorsootöötaja Merlin Kirbitsa eestvedamisel. Kohtumiste eesmärk oli pakkuda noortele vabatahtliku töö ja ürituse korraldamise kogemust, mida nad saavad ka oma CV-sse lisada. Tegelikult alustasid Põlva Noortekeskuse vabatahtlikud koos käimist juba aprillis, kuid praktilisem ja käega katsutavam töö leidis siiski aset maikuu jooksul. Kokku toimus Põlva Noortekeskuse vabatahtlikel 11 omanäolist ja toredat töökohtumist.  

Põlva Noortekeskuse vabatahtlikud osalesid nii 01. juunil Põlva keskväljakul toimuva lastekaitsepäeva planeerimisel, läbiviimisel kui ka kokkuvõtete tegemisel. Esiteks said noored omavahel tuttavaks ning kaardistasid oma tugevused ja arendamist vajavad küljed. Teiseks valisid noored välja tegevused, mida nad soovisid lastekaitsepäeva raames läbi viia. Kolmandaks kujundasid nad üritusele vahvad plakatid. Lastekaitsepäeva plakatile ja visuaalidele ongi kokku koondatud just noorte endi poolt tulnud ideed. Neljandaks käisid noored Põlva keskväljakul pilte tegemas ning valmistasid ette põneva fotojahi koos salakirjaga. Viiendaks valmistasid noored mitme Põlva Jakobi Koolis toimunud kohtumise käigus ette raamatu- ja mänguasjavahetuse riiulid, mis osutusid lastekaitsepäeval vägagi populaarseteks. Kuuendaks osalesid Põlva Noortekeskuse vabatahtlikud lastekaitsepäeval keskväljaku kaunistamises, viisid läbi fotojahi ning noorte kunstinäituse töötube ja hoolitsesid selle eest, et peale ürituse lõppu keskväljak kenasti korda jääks. Seitsmendaks tegid vabatahtlikud lastekaitsepäeva üritusest kokkuvõtteid ning andsid hinnangu, mil määral olid nende oskused ja teadmised vabatahtlike töö käigus muutunud.  

Vabatahtlike viimasel kohtumisel toimus noorte tänamine ning tunnustamine tehtud töö eest.  Iga noor sai endale värvilise lastekaitsepäeva plakati stiilis kujundatud tänukirja. Lisaks said noored vastavalt oma tööle ja panusele valida auhinnalaualt välja 3-5 meelepärast meenet. Siinkohal suured-suured tänud Põlva Kultuurikeskusele ja Põlva Spordikoolile, kes toetasid noori kinopiletite ja tasuta ujulakülastustega. Oma panuse märkmike näol andis auhinnavalikusse ka meie hea koostööpartner Europe Direct Lõuna-Eesti Põlva. Aitäh, et usute ja panustate Põlva noortesse! Põhjalikumad ülevaated kõikidest kohtumistest koos piltide ja videotega on leitavad Põlva Noortekeskuse Facebook’i leheküljelt https://www.facebook.com/PolvaNoortekeskus/.  

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse  

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal