Vastse-Kuuste Noortekeskus

Vastse-Kuuste Noortekeskus

Vastse-Kuuste Noortekeskus tegutseb alates 02. veebruar 2009. 12 aastat tegutses noortekeskus Vastse-Kuuste kooli võimla jõusaali all olevas väikeses keldrikorruse ruumis. Alates 2020 aasta sügisest kolisime oma majja, see on endine mõisa aegne ehitis. Nüüd on noortel oma kahekorruseline maja, koos aiaga piiritletud õuealaga. Eelnevalt tegutses selles majas Vastse-Kuuste valla lasteaed „Kaari”. 

Noorte võimalused on muutunud oluliselt paremaks ja mitmekesisemaks. Keskuses on olemas järgmised mängud: piljard, lauatennis, õhuhoki, WildEst, jalgpall. Hästi palju on erinevas vanuses noortele mõeldud laua- ja kaardimänge. Eriti populaarne on xbox360 koos paljude erinevate mängudega, mida saab nii üksinda, kui ka sõpradega koos mängida. 

Meie majas töötab 2018. aastast õmblus-, käsitööring ning ring toimub kord nädalas. Selles ringis on noortel võimalus oma käelisi- ja ka loomingulisi oskusi arendada. Väga palju kasutatakse taaskasutusmaterjale. Õmblus-, käsitööring on algusest peale noorte poolt hästi vastu võetud ja noorte osalus selles ringis on aktiivne. 

Meil on olemas 10 erineva suurusega djembe trummi. Päris mitmed aastad seisid need kahjuks ringijuhi puudumise tõttu, kuid alates 2021. aaastast on noortel võimalus kord nädalas võtta osa rütmiringist djembe trummidega – siin ringis ei pea tundma nooti ega pole tarvis pidada viisi, kuid on hea, kui oskad kuulata ja rütmi järgi mängida. Ringijuhendaja oskab väga hästi erinevas vanuses noortele individuaalselt läheneda ning tunni mõnusalt mänguliseks ja huvitavaks teha. 

Alates 2015. aastast toimetab noortekeskuses robootikaring. Noortekeskuses on olemas 5 EV3 LEGO komplekti, mõned neist ka Vastse-Kuuste Kooli lahkel loal meie kasutuses. Võiks ju arvata, et selles ringis on ainult poiste vägi, kuid nii see siiski pole, ka tüdrukutele meeldib LEGO klotsidest ehitada ja konstrueerida erinevaid programmeeritavaid masinaid. Ringijuhendaja oskab hästi mänguliselt läheneda ja noort vajadusel toetada ning juhendada. Ring toimub kord nädalas. 

Nii nagu kindlasti ka paljudes teistes noortekeskustes on väga populaarne ise toitu valmistada, nii ka meil tegutseb 2017. aastast kolmapäeviti kokkamise ring. Algul õpetasid noored üksteisele erinevate toitude valmistamist, nüüd alates 2022. aastast on meid 2 korda kuus õpetamas ka juhendaja. Kokkamise ringis ei toimu ainult toidu valmistamine, vaid noored saavad ka toidu kohta erinevaid ja põnevaid asju teada. 

2022. aasta sügisest on meie noortel võimalus oma teadmisi ja oskusi arendada fotograafia alal ja seda kõike fotoringis. Selles ringis mitte ainult ei pildistata, vaid õpitakse lisaks pilte töötlema, kasutama õigesti valgust ja tegema ise lühivideosid. See on väga põnev ja uusi oskusi arendav ring. 

Suveti toimuvad õpilasmalevad. Vastse-Kuustes on maleva traditsioon väga pikk (üle 20 aasta), malev kestis 2 nädalat ning oli ööbimisega. Hetkel meil ööbimisega rühma ei ole. Alguses said malevasse tulla vaid noored alates 13 eluaastast, kuid 2019. aastast saavad ka noored alates 7 eluaastast võtta malevast osa. Noortega sõlmitakse töölepingud ja nad saavad ametlikult oma tehtud töö eest palka. Malevas toimuvad peale töö ka väga põnevad ja harivad vabaaja tegevused, mis noortele on tasuta. 

Vastse-Kuuste noortekeskus tegi juba 2011. aastal algust noortelaagriga, kuhu said tulla noored alates 9 eluaastast. Koos noortega tehti 1 tund erinevaid lihtsamaid töid ja pärast tööd toimusid harivad õpitöötoad, käidi ujumas, meisterdati, mängiti erinevaid koostööd õpetavaid mänge jpm. Toit oli noorele valla poolt ja tasuks said noored seikluspargi külastuse. Sellest on nüüd välja kasvanud noorem malevarühm, mis siiani tegutseb koos vanema malevarühma noortega. Malev on noorte seas endiselt väga populaarne. 

Veel toimuvad noortekeskuses filmiööd, kostüümi karnevalid, erinevate mängude võistlused ja palju muud põnevat. Samuti käime me ühistel väljasõitudel. Soovi korral on võimalik noortekeskuse ruume sünnipäevade pidamiseks rentida. Tulge meile külla, sest meil on maja, kus igast aknast paistab sisse päike! 

Rohkem infot Vastse-Kuuste Noortekeskuse tegemiste kohta saad Facebook´i lehelt.