Töötajad

Kristel Kolberg

Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja

polvantk@polva.ee, 53247788

Juhin Põlva valla viite noortekeskust ühendavat Põlva valla Noorsootöö Keskust. Minu tööks on tagada noortekeskuste toiminine ning personali juhtimine. Koordineerin suuremaid noorsootöö projekte, õpilasmalevat ning vastutan Keskuse eelarve ja noorsootöö valdkonna arendamise eest.

Riina Juhanson

Põlva noortekeskuse noorsootöötaja

polvantk.polva@polva.ee, 53000959

Noorsootöös märkan iga noore annet ja sihikindlust. Tema annet soovin toetada sihikindlusega, sel juhul toob andekus inimesele edu, õnne ja õitsengut. Lähtun olukorrast, võtan arvesse Tema arvamust, ideid, maailmavaadet töömeetodites, tegevustes ja eesmärkide valikul. Armastusega hoitud keskkonnas arendame noorega enesekindlust ja tahtejõuseisundit. 

Piret Palm

Ahja noortekeskuse noorsootöötaja

polvantk.ahja@polva.ee, 5114382

Olen Ahja noortekeskuse noorsootöötaja. Juhendan sammu- ja meeleklubi ning vean eest kinoõhtuid ja noorteprojekte. Minu juhendamisel saavad väga paljud noored oma esimesed ürituse korraldamise kogemused. Lisaks juhendan kodutütreid ja noorkotkaid. Mulle meeldib matkata ja jalgrattaga sõita, seda eriti koos noortega. Mind valiti 2021. aasta Põlva valla aukodanikuks!

Alina Vals

Vastse-Kuuste noortekeskuse noorsootöötaja

polvantk.vkuuste@polva.ee, 56636653

Olen Vastse-Kuuste noortekeskuse noorsootöötaja. Juhendan kokandusringi ja organiseerin õuetegevusi. Olen Põlva valla esimese väikeste malevarühma eestvedaja ja juhendaja, mis on tegelikult haruldane kogu vabariigis. Minu suureks südameasjaks ongi noorte töökasvatuse arendamine.

Kadri Pärli

Mooste noortekeskuse noorsootöötaja

polvantk.mooste@polva.ee, 5298364

Olen Mooste noortekeskuse noorsootöötaja. Juhendan kokandusringi ja on plaanis teha ka liikumisringi. Olen energiline, optimistlik ja avatud suhtleja. Pean ennast heaks kuulajaks ja nõuandjaks ning väga heaks kaaslaseks nii lauamängudes, kui lihtsalt vestlustes.

Tiia Johanson

Tilsi noortekeskuse noorsootöötaja

polvantk.tilsi@tilsi.ee, 53495116

Olen Tilsi noortekeskuse noorsootöötaja. Juhendan taaskasutuse- ja kokandusringi ning eluks vajalike teadmiste ringi “Silmaring”. Samuti teen väga palju vabatahtlikku tööd ning sageli olen just mina see, kelle juhtimisel noored vabatahtlikud suurüritustel toimetavad.

Jane Lentsius

Tilsi noortekeskuse noorsootöötaja-administraator

polvantk.tilsiadmin@polva.ee, 53941984

Olen Tilsi noortekeskuse noorsootöötaja, kuid lisaks sellele vastutan kogu Tilsi koostöökeskuse hoone eest. Juhendan kokandusringi, arendan noorte töökasvatust ja distsipliini, kuid oskan seda alati teha läbi sooja huumori. Juhendan ka noorkotkaid ning kodutütreid.

Rosa Sikkal

mobiilne noorsootöötaja

polvantk.mobiilne@polva.ee, 5151706

Olen Põlva valla mobiilne noorsootöötaja. Minu töö on käia valla erinevates noortekeskustes abis või asendamas. Samuti aitan korraldada ülevallalisi projekte ja üritusi. Olen noorte seas kõrgelt hinnatud vestlus- ja lauamängupartner.

Merlin Kirbits

mobiilne noorsootöötaja

polvantk.noorteinfo@polva.ee, 53505069

Olen Põlva valla mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal. Käin noortekeskustes üritusi korraldamas ning noorteinfot jagamas. Lisaks haldan veebilehte ja Facebook’i gruppi. Minu kirgedeks on robootika, küberturvalisus ja digikunst. Mulle meeldib toetada igas vanuses inimeste tehnoloogia-alast arengut ning näidata, et elukestev õppimine on äge.