Põlva valla õpilasmalev 2024

Põlva valla õpilasmalev 2024

Põlva valla õpilasmalevat korraldab Põlva valla Noorsootöö Keskus valla noortekeskuste viies piirkonnas (Tilsi, Ahja, Mooste, Vastse-Kuuste, Põlva). 2024. aastal on õpilasmalevas kokku kohti 92 noorele! 

Õpilasmaleva rühmad: 

Vanusele 13-18 a. 

  1. Põlva rühm I, 8.07.-12.07.2024, rühmajuhid Katrin Sakson (tel. 53874222) ja Rosa Sikkal (tel. 5151706) 
  1. Põlva rühm II, 15.07.-19.07.2024, rühmajuhid Katrin Sakson (tel. 53874222) ja Margit Durrington (tel. 553497333) 
  1. Ahja rühm, 8.07.-19.07.2024, rühmajuht Piret Palm (tel. 5114382)  
  1. Tilsi rühm, 1.07.-12.07.2024 , rühmajuhid Tiia Johanson (tel. 53495116) ja Jane Lentsius (tel. 53941984) 
  1. Mooste rühm, 1.07.-12.07.2024, rühmajuht Kadri Pärli (tel. 5298364) 
  1. Vastse-Kuuste rühm, 1.07.-12.07.2024, rühmajuht Alina Vals (tel. 56636653) 

Vanusele 9-12 a. 

  1. Vastse-Kuuste rühm I, 1.07.-5.07.2024, rühmajuht Rosa Sikkal (tel. 5151706)  

Malevapäev koosneb tööajast (3-4 tundi vastavalt rühmale), tasuta lõunasöögist ning ühistegevustest (keskmiselt 2-3 tundi), milles osalemine on õpilasmalevas kohustuslik. 

Õpilasmalevas töötamine toimub töölepingu alusel, millest tulenevalt tuleb täita tööülesandeid. Tööülesandeid jagab rühmajuht. 

Õpilasmalevas kehtivad rühma reeglid ning hea käitumise tava. 

Registreerimine rühmadesse toimus 2.-12. mai 2024.

Kui avaldus on täidetud, tuleb jääda ootama rühmajuhi teavitust, sest just tema komplekteerib rühma.  Malevarühma pääsemisest või mittepääsemisest teavitab rühmajuht kõiki noori e-kirja teel hiljemalt 27.05.2024.

Rühmade nimekirjad kinnitatakse hiljemalt 27.05.2024!