09.05.2023 ja 16.05.2023 Õpetajate ja noorsootöötajate koostöö

25.04.2023 toimus Räpina mõisas Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt läbiviidud koolituspäev „Õpetaja ja noorsootöötaja IDEEPANK“. Koolituse raames tuli osalejatel moodustada õpetajatest ja noorsootöötajatest koosnevad rühmad ning valmistada ühiselt ette klassijuhatajatunnid. Põlva Jakobi Kooli õpetajad Kaire ja Marju ning Põlva valla Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja Merlin valisid sihtrühmaks 5. klassi õpilased ning otsustasid viia läbi kaks klassijuhatajatundi.  

Esimene klassijuhatajatund leidis aset Põlva Jakobi Koolis ja Põlva keskväljakul  09.05.2023. Sissejuhatuseks mängiti nimedega pallimängu, kus tuli kiiresti luua silmside, visata palli ning öelda kõva häälega enda nime. Mäng käis tähelepanu, kiiruse ja osavuse peale ning valmistas noortele palju nalja.

Seejärel toimus valimiste abil noorte rühmadesse jaotumine. Ühiselt tuli asuda lahendama juhtumit, kus kahte sõpra Georgi ja Egertit asub mänguplatsil segama ja kiusama kamp poisse. Noortel tuli kaardistada, mis oli juhtumis valesti, kes olid juhtumiga seotud osapooled ja kuidas nad ennast tundsid, millised võiksid olla lahendused ja kas selline olukord võiks juhtuda ka noorte endiga.

Kui rühmad olid kõigile küsimustele vastused leidnud, asuti oma mõtteid ka teistele tutvustama. Selgus, et noored oskavad väga hästi kasutada emotsioonikaarti. Oma arvamust juletakse väljendada nii väikses kui ka suures grupis ning üksteist kuulatakse. Ühtlasi olid noorte poolt pakutud lahendused väga mitmekesised.

Tunni lõpus tuli minna tagasi klassiruumi ning täita SOLO-refleksioon, kuid selle täitmine ebaõnnestus tehniliste viperuste tõttu. Arusaamatul kombel osadel noortel link lihtsalt ei avanenud ning need, kes lubasid refleksiooni ära täita hiljem kodus, jäi see samuti erinevatel põhjustel tegemata.

Teine klassijuhatajatund toimus Põlva Jakobi Koolis 16.05.2023. Tunni sissejuhatuseks mängiti JAH-EI mängu. Noored pidid peale noorsootöötaja väite esitamist valima kas JAH või EI poole (tahvli või seina), vastavalt sellele, kas väide käis noore kohta või mitte. Väited olid seotud sõpruse, arvuti kasutamise ning küberkiusamisega. Näiteks: „Mul on rohkem kui 5 sõpra.“, Ma kasutan arvutit või nutiseadet igapäevaselt.“, „Küberkiusamine on minu hinnangul anonüümne tegevus“. Noorte valikud olid kohati üllatavad ning väga mõtlemapanevad.

Seejärel loositi rühmad ning noortel tuli analüüsida juhtumit, kus klassi tüdrukutel on loodud Facebooki vestlus, kust Kati nimeline tüdruk on välja jäetud. Noortel tuli ka sel korral kaardistada, mis oli juhtumis valesti, kes olid juhtumiga seotud osapooled ja kuidas nad ennast tundsid, millised võiksid olla lahendused ja kas selline olukord võiks juhtuda ka noorte endiga.

Kui rühmad olid analüüsiga valmis saanud, asuti ühiselt oma mõtteid jagama. Ilmnes, et noored näevad juhtumiga seotud osapooltena ainult Katit ja kiusavaid tüdrukuid. Seega tuli uurida, kuidas võiksid olukorras tunda ennast ülejäänud osapooled – klassikaaslased (sealhulgas poisid), õpetaja, lapsevanemad ning kooli juhtkond. Lisaks tuli välja hirm sekkumise ees, sest kardeti, et sekkuja võib ka ise langeda kiusamise ohvriks. Samuti otsustasid enamus rühmad lahendada küberkiusamise iseseisvalt, ilma täiskasvanuid kaasamata. Mõnes mõttes oli see üllatav ning siinkohal on õpetajatel ja noorsootöötajatel vaja veel kõvasti selgitustööd teha. Noored ise pakkusid arutelu käigus ühe lahendusena välja, et klassi seinal võiksid nähtaval kohal olla ka Lasteabi telefoninumbrid. Milline suurepärane mõte!

SOLO-refeleksiooni tegemine õnnestus sellel korral palju paremini. Küsimusele „Kuidas mul läheb?“ said oma vastuse anda kõik noored. Samas tõdeti, et iga tunni lõpus ei viitsiks küll koguaeg refleksiooni täita. Järelikult ei suudeta veel näha kasu, mida järjepidev eneseanalüüs tuua võib.

23.05.2023 toimub „Õpetaja ja noorsootöötaja IDEEPANK“ teine koolituspäev ehk jätkukohtumine ning seal saavad kõik õpetajad ja noorsootöötajad jagada oma kogemusi, kuidas neil koostöö ning ühine klassijuhataja tundide korraldamine välja kukkus. Igatahes on esimesed positiivsed sammud õpetajate ning noorsootöötajate tõhusama koostöö suunas astutud ning loodame, et need ei jää ainult ühe koolituse põhiseks.

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal