Kõigis Põlva valla noortekeskustes on kasutusel logiraamat

Noortekeskustes on kasutusel logiraamat

Alates 1. märtsist 2022, on kõikides Põlva valla noortekeskustes noorte külastuste registreerimiseks ja statistika kogumiseks kasutusel elektroonilise logiraamatu süsteem.

Meie noortekeskustes on selle jaoks eraldiseisvad nutitahvlid. Noorel on vajalik end registreerida vaid ühekordselt ning valida kasutajanimi, mis jääb teistele keskuses viibijatele nähtavaks. Edaspidi peab noor mäletama vaid enda kasutajanime ning sisselogimine käib vaid mõne klikiga. Samuti tuleb ühe klikiga märkida oma lahkumine keskusest ära minnes.

Ahja noortekeskuses on logiraamat kasutuses olnud aastaid, Põlva noortekeskuses umbes aasta ning Tilsis, Moostes ja Vastse-Kuustes võeti logiraamat kasutusele selle aasta alguses, igaüks pisut erinev ajal, kuid nüüdseks saame ütelda, et alates 1. märtsist on kõikides keskustes ühesugune viis noorte registreerimiseks ning statistika kogumiseks.

Tegemist on Eesti ANK logiraamatuga, mis on üle-Eestiline süsteem. Logiraamatut on võimalik kasutada kõikidel Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks olevatel noortekeskustel. See tähendab, et kui noor on endale ühes keskuses juba kasutaja loonud, saab ta sama kasutajanimega sisse logida ka teistes noortekeskustes.