2023. aasta TEEMAKUUD on selgunud!

14.11.-14.12.2022 viis Põlva valla Noorsootöö Keskus läbi küsitluse, et selgitada välja, millised on noorte jaoks olulised teemad, milliseid infokanaleid noored kasutavad ja milliseid info saamise viise nad eelistavad. Küsitlusele vastas kokku 61 noort. Kõige aktiivsemad olid vastamisel Põlva Noortekeskuse noored (45,1% vastanutest) ja kõige rohkem vastajaid oli 11-13 aastaste noorte hulgas (45,9%).

2023. aasta teemakuud on järgmised: huvialad ja projektid (vastajate arv 32), füüsiline tervis (28), raha ja sissetulek (28), töö ja karjäär (26), noorsootöö võimalused (22), õppimine ja õppimisvõimalused (21), vaimne tervis ja heaolu (16), rahvusvahelised võimalused, noortevahetus ja muud võimalused (16), minu õigused ja kohutused (16), säästlik tarbimine ja taaskasutus (15), kriisiolukordadeks valmistumine (15) ning sõltuvused (15). Noorte vastustest lähtuvalt võtame 2023. aastal iga kuu ühe nendest teemadest fookusesse.

Kõige olulisema infoallikana toovad noored välja sõbrad (vastajate arv 36). Samuti kasutatakse info saamiseks Google otsingumootorit (36) ja YouTube keskkonda (35). Ankeedis toodud valikutele lisaks mainivad noored veel Wikipediat ja Snapchati. Info saamise viisidest on eelistatuimad sotsiaalmeedia postitused (vastajate arv 25), videod (23) ja vabas vormis vestlused (23). Lisaks ankeedis olnud valikutele mainitakse ära ka sõnumite saatmine/saamine ning kodulehekülgede külastamine.

Kõigi vastanute vahel, kes jätsid oma kontaktid, loosisime 16.12.2022 välja hulgaliselt auhindu. Suur aitäh kõigile vastajatele! Teie arvamus on meile oluline.

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse  

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal