25.04.2023 koolituspäev “Õpetaja ja noorsootöötaja Ideepank”

Põlva valla Noorsootöö Keskuse töötajad Jane, Kadri ja Merlin osalesid 25.04.2023 Räpina Mõisas koolituspäeval. Koolitaja Anu Tammeleht tutvustas meile Tartu Ülikooli eetikakeskuse ekspertide ja Haridus-ja Noorteameti spetsialistide loodud tugimaterjale. Need tugimaterjalid aitavad arendada noorte üldpädevusi sealhulgas väärtus- ja sotsiaalpädevusi.

Koolituspäeva esimene pool oli teoreetilisem. Tutvusime erinevate meetoditega: jäämäe meetod, 5-MIKSI meetod, emotsioonikaart, SOLO taksonoomial tuginev refleksioon, motiveeriv intervjueerimine, peegeldav kuulamine, avatud küsimuste küsimine, kinnitamine ning kokkuvõtete tegemine. Peale lõunapausi mängisime läbi kaks toredat häälestus-ja ergutusmängu ning asusime praktiliste tegevuste juurde.

Koolituspäeva teises pooles arutlesime erinevate juhtumite üle ning asusime ette valmistama noorsootöötajate ja õpetajate ühiseid klassijuhatajatunde. See, kuidas ühised klassijuhatajatunnid välja kukuvad, selgub juba lähiajal ning 23.05.2023 toimuval jätkukoolitusel tuleb meil oma kogetust teistele ka ettekanne teha.

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse  

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal