08.11.2022 Kogupere helkurkõnd

Põlva valla Noorsootöö Keskus andis panuse 08.11.2022 toimunud kogupere helkurkõnni õnnestumisse. Viisime läbi kaks tegevust – ühe Põlva Noortekeskuses ning teise Põlva vallamaja juures Mammastes. Põlva Noortekeskuses said kõik huvilised tutvuda Põlva valla Noorsootöö Keskuse logoga ning uudistada, milliseid põnevaid tegevusi on noortekeskuses üldse võimalik teha. Põlva vallamaja juures said osalejad panna proovile oma luuleanni ning lüüa kaasa kogukonna tervisevärsi kirjutamises. Tuleb tunnistada, et andekaid luulemeistreid meil jagub. Ühistööna valminud tervisevärss tuli ka ürituse lõpus Põlva Muusikakooli ees ettekandmisele.

Ühtlasi võtsid helkurkõnnist osa mitmed Põlva valla Noorsootöö Keskuse noored ning töötajad. Näiteks Ahjalt tuldi kohale lausa eraldi tellitud bussiga. Rõõm on tõdeda, et ka loosiauhinnad ei jäänud tulemata. Õnn naeratas nii mõnelegi tublile spordilembelisele noorele.

Suured tänud kõigile, kes ürituse õnnestumisse panustasid.

Meil kõigil oli väga tore!

Merlin

Põlva valla Noorsootöö Keskuse  

mobiilne noorsootöötaja noorteinfo suunal